TIPS PÅ UPPHÄNGNING AV TAVLOR

Oavsett hur man väljer att komponera sina tavlor finns det ett par saker att tänka på. Porträtt bör vändas mot varandra eller mot kompositionens mitt, mörka tavlor harmoniserar ovanför ljusa och stora tavlor hängs med fördel ovanför små.

 

Mittlinje

Låt mittlinjen styra.Ett utmärkt alternativ för digsom vill fylla en hel vägg med tavlor i olika format.

Some description

 

Rak överkant

I denna komposition låter du en övre linje styra. Perfekt för
ramar med olika former och tavlor med skiftande motiv. Sätt dina större tavlor i mitten för ett harmoniskt intryck.

Some description

 

Rak underkant

Här vilar alla ramar på samma bas.
Vill du vara flexibel i placeringen av dina tavlor använder du med fördel en tavellist.

Some description

 

Samlad komposition

Föreställ dig en ram som samlar ihop alla dina tavlor.
Placera tavlorna utefter denna ram och håll avståndet mellan dem så jämt som möjligt.

Some description

 

Fri komposition

Placeringen är fri men en känsla för kompositionen
krävs. Det underlättar om du har liknande ramar, motiv eller färgval. Tänk på avståndet mellan tavlorna.

Some description